28 lipca 2018 roku minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta – „jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku”. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił oddać Mu Hołd i ustanowił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.

„W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad  przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń” – napisano w uchwale.

Podkreślono w niej, że Herbert wprowadził do polszczyzny wiele zdań „budujących naszą tożsamość i wyobraźnię”, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny. Idź.”

Na tę okoliczność – 18 IV 2018 r. w naszym liceum odbył się uroczysty apel. Uczniowie klasy II i III zapoznali społeczność szkolną  z życiem i twórczością poety, przygotowano ciekawą prezentację, recytowano wybrane wiersze Herberta.

Barbara Ciarcińska

UDOSTĘPNIJ