W dniu 26 września 2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.  W wyborach wzięło udział 25 uczniów.  W wyniku głosowania wyłoniono następujący skład Samorządu Uczniowskiego:

  • Majka Trzęsiel – przewodnicząca szkoły,
  • Weronika Bergoldz – z- ca przewodniczącej szkoły, sekretarz.

W związku z tym iż, do wyborów zgłosiły swoje kandydatury tylko 2 uczennice,  skarbnikiem została Natalia Mrozińska, która wyraziła chęć  pełnienia  tej funkcji.  Pomoc  koleżankom  zaoferował również Jeremiasz Wiśniewski, który w ubiegłym roku szkolnym był przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

Agnieszka Hacia

UDOSTĘPNIJ