Uprzejmie informujemy, że najbliższe spotkanie z rodzicami uczniów kl. I, II i III  odbędzie się dn. 5 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 16.00.

Problematyka:

kl. III

Omówienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego. Wyniki nauczania kl. III, poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych końcoworocznych.

kl. I – II

Wyniki nauczania uczniów. Analiza frekwencji.

UDOSTĘPNIJ