Spotkania z rodzicami w roku szk. 2016/2017

L.p.

Data

Problematyka

Odpowiedzialni

 

28.09.2016 r.

(środa)

Kl. I

Wybór Samorządu Rodziców kl. I. Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem WSO. Omówienie programu wychowawczego i programu profilaktycznego.

Wychowawca kl. I 

Anna Wiśniewska

   

Kl. II

Wybór Samorządu Rodziców kl. II. Omówienie WSO i Statutu Szkoły

Wychowawca kl. II

Dorota Narulska

   

Kl. III

Wybór Samorządu Rodziców kl. III. Omówienie zasad WSO i Statutu Szkoły oraz zasad egzaminu maturalnego w maju 2017 r.

Wychowawca kl. III

A. Markowska

    Kl. I – II – III Sprawy klasowe – frekwencja, wycieczki, fundusz Rady Rodziców, ubezpieczenie, wybory Rady Rodziców Szkoł  
 

16.11.2016 r.

(środa)

Kl. I – II – III – Omówienie wyników nauczania, omówienie frekwencji. Sprawy klasowe. Wychowawcy kl. I – II – III
  14.12.2016 r. (środa) Kl. I – II – III Spotkanie z rodzicami w celu poinformowania o ocenach proponowanych na I semestr Wychowawcy kl. I – II – III
  18.01.2017 r. (środa) Kl. I- II – III – Zebranie z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za I semestr Wychowawcy kl. I – II – III
  05.04.2017 r. (środa)

kl. III – Spotkanie z rodzicami. Omówienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego. Wyniki nauczania kl. III, poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych końcoworocznych.

Kl. I – II – Wyniki nauczania uczniów. Analiza frekwencji

Wychowawca kl. III
  07.06.2017 r. (środa) Kl. I – II – Spotkanie z rodzicami w celu poinformowania o ocenach proponowanych końcoworocznych. Wychowawcy kl. I i II

 

X