Spotkania z rodzicami w roku szk. 2016/2017

 

L.p. Data Problematyka Odpowiedzialni
 

27.09.2017 r.

(środa)

Kl. I

Wybór Samorządu Rodziców kl. I. Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem WSO. Omówienie programu wychowawczego i programu profilaktycznego.

 

Kl. II

Wybór Samorządu Rodziców kl. II. Omówienie WSO i Statutu Szkoły

 

Kl. III

Wybór Samorządu Rodziców kl. III. Omówienie zasad WSO i Statutu Szkoły oraz zasad egzaminu maturalnego w maju 2018 r.

 

Kl. I – II – III Sprawy klasowe – frekwencja, wycieczki, fundusz Rady Rodziców, ubezpieczenie, wybory Rady Rodziców Szkoły

Wychowawca kl. I

M. Mikołajewska

 

 

Wychowawca kl. II Anna Wiśniewska

 

 

Wychowawca kl. III Dorota Narulska

 

 

15.11.2017 r.

(środa)

 

Kl. I – II – III – Omówienie wyników nauczania, omówienie frekwencji. Sprawy klasowe.

Wychowawcy kl. I – II – III
 

13.12.2017 r.

(środa)

Kl. I – II – III Spotkanie z rodzicami w celu poinformowania o ocenach proponowanych na I semestr Wychowawcy kl. I – II – III
 

12.01.2018 r.

(piątek)

Kl. I- II – III – Zebranie z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za I semestr Wychowawcy kl. I – II – III
 

04.04.2018  r.

(środa)

kl. III  – Spotkanie z rodzicami. Omówienie zasad przeprowadzania egzaminu

maturalnego. Wyniki nauczania kl. III, poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych końcoworocznych.

Kl. I – II – Wyniki nauczania uczniów. Analiza frekwencji

Wychowawca kl. III

 

 

Wychowawcy kl. I iII

 

30.05.2018 r.

(środa)

Kl. I – II – Spotkanie z rodzicami w celu poinformowania o ocenach proponowanych końcoworocznych. Wychowawcy kl. I i II

 

MATERIAŁY DO POBRANIA