Strona główna Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy nabór do klasy I, w której wyboru dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym dokonają uczniowie po ukończeniu kl. I (nauka przedmiotów rozszerzonych w kl. II i III).

KLASA MUNDUROWA

Od roku szk. 2017/2018 w kl. I LO w Glinojecku alternatywnie prowadzona będzie nauka w klasie mundurowej. Wybór profilu kształcenia (wojskowy, policyjny lub strażacki) dokonany będzie przez uczniów po naborze. Nowe umundurowanie uczeń otrzyma za darmo. W ramach szkoły uczeń realizował będzie szkolenia specjalistyczne i branżowe, np. regulaminy, musztra, szkolenie strzeleckie (praktyczne na strzelnicy z broni bojowej), zajęcia taktyczne, sztuki walki i wiele innych. Po ukończeniu szkoły w klasie mundurowej uzyskasz dodatkowe umiejętności i certyfikaty niezbędne do pracy w służbie mundurowej.

SZANSA NA STYPENDIUM

Najlepsi uczniowie otrzymają Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck
LO Glinojeck

REKRUTACJA

- Advertisement -