l.p. Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedz Współodpowiedz.
1. Organizacja pracy w roku szk. 2016/2017

1.    Przedstawienie projektu planu pracy dyd. – wych. LO im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku na rok szk. 2016 / 2017

2.    Dyskusja

3.    Podjęcie uchwały zatwierdzającej organizację i plan pracy szkoły.

4.    Podjęcie uchwały zatwierdzającej program wychowawczy oraz program profilaktyki

5.    Przydział godzin i wychowawstw oraz dodatkowych czynności

6.    Przedstawienie rozkładu zajęć

7.    Sprawy różne

31.08.2016 r.

(środa)

Dyrektor ——————
2. Zebranie RP

1.    Zatwierdzenie planów pracy komisji (komisje przedmiotowe, pedagog szkoły, biblioteka, samorząd uczniowski, szkolna służba zdrowia)

2.    Priorytety oświatowe w województwie mazowieckim w roku szk. 2016 / 2017

3.    Plan nadzoru dyrektora szkoły

13.09.2016 r.

(wtorek)

Dyrektor  
3. Zebranie RP

1. Rada szkoleniowa

2. Analiza wyników matury – maj i sierpień 2016

25.10.2016 r.

(wtorek)

Dyrektor Rada Pedagogiczna

4.

 

Ocena wyników pracy dyd. – wych. za I semestr w kl. I – III

1. Klasyfikacja uczniów LO za I semestr

2. Podjęcie odpowiedniej uchwały

3. Podsumowanie pracy wychowawczej w kl. I – III. Realizacja zadań Programu Wychowawczego Szkoły

4. Informacje o realizacji planu pracy LO za I semestr

5.Część szkoleniowa.

6.Sprawy różne

17.01.2017 r.

(wtorek)

Dyrektor

Nauczyciele i wychowawcy

Dyrektor

 

Dyrektor

Wychowawcy kl. I – III
5. Klasyfikacja uczniów kl. III za II semestr

1. Klasyfikacja uczniów kl. III

2. Podjęcie stosownej uchwały

3. Sprawy różne związane z przeprowadzeniem egzaminu maturalnego

25.04.2017 r.

(wtorek)

Dyrektor

Wychowawca

kl. III

6. Klasyfikacja uczniów kl. I – II

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

1.    Klasyfikacja kl. I – II

2.    Podjęcie stosownej uchwały

3.    Sprawy różne

20.06.2017 r.

(wtorek)

Dyrektor Wychowawcy kl. I – II
7. Podsumowanie wyników pracy za rok szk. 2016/ 2017

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

1. Podsumowanie pracy dydaktycznej

2. Podsumowanie pracy wychowawczej –

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki

3. Realizacja zasad WSO

4.    Podsumowanie realizacji planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły

5. Sprawy różne

27.06.2017 r.

(wtorek)

Dyrektor —————–