O nas

Historia szkoły

Pierwszy rok nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Glinojecku rozpoczął się 1 września 1997 r. Szkoła mieści się w skrzydle dobudowanym do Szkoły Podstawowej.

Patron szkoły

Władysław Stanisław Reymont (właściwie Stanisław Władysław Rejment) to znakomity powieściopisarz i nowelista. Urodził się 7 maja 1867 we wsi Kobiele Wielkie, koło Radomska. Prawdopodobnie około 1888 roku zmienił sobie nazwisko na Reymont, tak bowiem od 1889 roku podpisywał listy. Patronem Liceum w Glinojecku został ustanowiony w 2001 r.

Sztandar szkoły

Równocześnie zustanowieniem Patrona, w 2001 r. Liceum Ogólnokształcące otrzymało Sztandar, ufundowany przez rodziców i miejscowe instytucje. Fundatorzy wyszli z założenia, że czteroletni okres istnienia Liceum jest wprawdzie krótki na tak honorowe wyróżnienie, jednakże pierwsze, znaczące osiągnięcia szkoły były wystarczającą przesłanką do jego realizacji.

Miasto Glinojeck

W czasie wojen i powstań narodowych nie omijały Glinojecka i okolicy wielkie wydarzenia dziejowe. Wiadomo, że w bitwie pod Grunwaldem licznie wystąpiła tutejsza szlachta. Na potrzeby wojenne świadczono różne daniny, a przez Wkrę pod Glinojeckiem przeprawiły się nasze wojska na połączenie się z siłami królewskimi. Podobnie było i w następnych wiekach, kiedy zagrożona była niepodległość Rzeczpospolitej. Szczególnie dotkliwe dla tej okolicy były lata wojen szwedzkich.

Dyrekcja

Pierwszym dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Glinojecku do 31 sierpnia 2008 r. był Mieczysław Antosiewicz. Od 1 września 2008 roku dyrektorem szkoły jest Wiesław Mostowy. Nominację na to stanowisko przyjął z rąk burmistrza Glinojecka Waldemara Godlewskiego podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne

W roku 2008 Liceum, w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało wyposażone w pracownię komputerową i centrum multimedialne.