29 kwietnia 2016 r. 18 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku odebrało świadectwa ukończenia szkoły.

Pięcioro z nich uzyskało wyniki powyżej 4,50. Są to: Natalia Falkowska i Krzysztof Rychliński (obydwoje 4,94 i wzorowe zachowanie), Kornel Wiśniewski (4,88, zachowanie wzorowe), Sebastian Gosik (4,88, zachowanie dobre) i Eliza Knaga (4,76, zachowanie wzorowe). Świadectwa w wyróżnieniem otrzymali: Natalia, Krzysztof, Kornel i Eliza. Dwoje uczniów uzyskało wyniki z przedziału 4,00 – 4,49: Agnieszka Kocięcka(4,24, zachowanie bardzo dobre), oraz Adrian Bisialski (4,13, zachowanie wzorowe). Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, dwoje uczniów z najwyższą średnią – statuetki.

Nagrodzono również absolwentów za pracę w szkolnych kołach teatralnym i sportowym, zespole wokalno-instrumentalnym, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, konkursie wiedzy pożarniczej, mistrzostwach pierwszej pomocy i pracę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Średnia klasy po 3 latach nauki wynosi 3,62.

Na uroczystość przybyli: władze Miasta i Gminy Glinojeck i przewodniczący Rady Gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, biblioteki miejskiej, ksiądz prefekt, grono pedagogiczne i  pracownicy szkoły oraz rodzice.

Bardzo miło i nieszablonowo młodsi koledzy z klasy II, pod kierunkiem wychowawcy Agnieszki Markowskiej, pożegnali absolwentów.

 

 

Tekst pochodzi ze strony: Glinojeck.info
UDOSTĘPNIJ