Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

w czasie przerw

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.50 – 8.00
Anna Wiśniewska Alina Osińska Jacek Hryniewicz Alina Osińska Jacek Hryniewicz
8.45 – 8.55
Anna Wiśniewska Marek Robakiewicz Jacek Hryniewicz Dorota Narulska Anna Wiśniewska
9.40 – 9.50
Jacek Hryniewicz Tomasz Lubelski Marta Kirsz Dorota Narulska Anna Wiśniewska
10.35 – 10.55

Jacek Hryniewicz

Elżbieta Kapczyńska

Małgorzata Sobolewska

Marek Robakiewicz

Marta Kirsz

Jacek Hryniewicz

Alina Osińska

ks. Robert Kamiński

Jacek Hryniewicz

Małgorzata Mikołajewska

11.40 – 11.50
Małgorzata Mikołajewska Agnieszka Markowska Anna Wiśniewska ks. Robert Kamiński Danuta Kosior
12.35 – 12.45
Marta Kapczyńska Agnieszka Markowska Marta Kirsz Sławomir Konstantynowicz Beata Wiśniewska
13.30 – 13.40
Małgorzata Sobolewska   Katarzyna Antosiewicz Tomasz Lubelski Agnieszka Markowska
14.25 – 14.35
Katarzyna Antosiewicz   Katarzyna Antosiewicz Tomasz Lubelski  

 

Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury przed i po zajęciach z uczniami L.O. w rejonie szatni przy sali gimnastycznej