Konkurs recytatorski z cyklu „Słowa Bliskie Młodym”

Dnia 26 maja 2017 r. trzy uczennice naszego liceum: Ewa Chołuj, Natalia Nebeluk oraz Andżelika Rykowska wzięły udział w powiatowym konkursie recytatorskim z cyklu „Słowa Bliskie Młodym” pod hasłem „… a w miłowaniu nikt mi nie dorówna”.

 

Konkurs organizowany był z okazji 140 rocznicy urodzin i 80 rocznicy śmierci Bolesława Leśmiana.

Cele konkursu:
  • popularyzowanie dorobku w/w twórcy,
  • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji,
  • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży,
  • doskonalenie umiejętności recytatorskich.

 

Jury powołane przez organizatorów oceniało:
  • dobór repertuaru według skali trudności,
  • kulturę słowa,
  • dykcję,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Dwie uczennice, tj. Natalia Nebeluk z klasy pierwszej i Andżelika Rykowska z klasy drugiej otrzymały wyróżnienia.

Barbara Ciarcińska

 

UDOSTĘPNIJ