Strona główna Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

 

 

Nauczyciel

Nauczyciel

1.

Katarzyna Antosiewicz

matematyka

2.

Lech Boniewski

fizyka, informatyka

3.

Kamil Boniewski

wychowanie fizyczne

4.

Jolanta Brozdowska

biologia

5.

Barbara Ciarcińska

bibliotekarz

6.

Agnieszka Hacia

poradnictwo zawodowe

7.

Jacek Hryniewicz

historia, wiedz o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

8.

Leszek Kaliński

wychowanie do życia w rodzinie

9.

Ks. Robert Kamiński

religia

10.

Marta Kapczyńska

wiedza o kulturze

11.

Marta Kirsz

j. rosyjski

12.

Sławomir Konstantynowicz

edukacja dla bezpieczeństwa

13.

Tomasz Lubelski

geografia

14.

Agnieszka Markowska

j. polski

15.

Małgorzata Mikołajewska

j. angielski

16.

Wiesław Mostowy

podstawy przedsiębiorczości

17.

Dorota Narulska

j. polski

18.

Alina Osińska

j. polski

19.

Agnieszka Podlecka

wychowanie fizyczne

20.

Marek Robakiewicz

geografia

21.

Marta Sarnowska

matematyka

22.

Anna Skórska

pedagog

23.

Małgorzata Sobolewska

matematyka

24.

Anna Wiśniewska

j. angielski