Strona główna Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

 

Nauczyciel

Przedmiot

1. Katarzyna Antosiewicz matematyka
2. Kamil Boniewski wychowanie fizyczne
3. Lech Boniewski fizyka, informatyka
4. Barbara Ciarcińska biblioteka
5. Agnieszka Hacia poradnictwo zawodowe
6. Jacek Hryniewicz historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
7. Leszek Kaliński wychowanie do życia w rodzinie
8. Elżbieta Kapczyńska matematyka
9. Marta Kapczyńska wiedza o kulturze
10. Marta Kirsz j. rosyjski
11. Sławomir Konstantynowicz edukacja do bezpieczeństwa
12. Danuta Kosior biologia
13. Ks. Robert Kamiński religia
14. Tomasz Lubelski geografia
15. Agnieszka Markowska j. polski, wychowawca kl. III
16. Małgorzata Mikołajewska j. angielski
17. Wiesław Mostowy podstawy przedsiębiorczości
18. Dorota Narulska j. polski, wychowawca kl. II
19. Alina Osińska j. polski,
20. Agnieszka Podlecka wychowanie fizyczne
21. Marek Robakiewicz geografia
22. Anna Skórska pedagog
23. Małgorzata Sobolewska matematyka
24. Anna Wiśniewska j. angielski, wychowawca kl. I
25. Beata Wiśniewska chemia

 

X