Harmonogram

Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji (sposoby przeliczania punktów) oraz harmonogram: www.kuratorium.waw.pl

 

Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku na rok szkolny 2017/2018:

Rekrutacja zasadnicza

1. od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00 (utworzenie bazy kandydatów)

– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

2. od 16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00

– możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

3. od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00

– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

4. od 8 maja do 5 lipca

– weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

5. 5 lipca do godz.16.00

– podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

6. od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00

– potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

7. do14 lipca do godz. 16.00

– podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca

1. od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00

– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2. od 10 sierpnia do 28 sierpnia

– weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

3. 28 sierpnia do godz. 12.00

– podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

4. od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00

– potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

5. 31 sierpnia do godz. 16.00

– podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych