Co roku uczniowie LO w Glinojecku biorą udział w Akcji „Góra grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.  Celem zbiórki jest zgromadzenie funduszy dla najbardziej potrzebujących domów dla dzieci i rodzinnych domów dziecka. Tego typu akcja uświadamia uczniów, ile można osiągnąć wspólnymi siłami – zbiórka monet groszowych od 1 do 50 gr w skali kraju daje imponujące efekty (w 2013 r. było to 2,4 mln zł, z czego blisko 1,2 przekazano na pomoc potrzebującym).
11 grudnia 2015 r. nastąpił szkolny finał akcji, czyli uroczyste sypanie Góry Grosza. Następnie zebrana kwota została przeliczona, zaprotokołowana i przekazana Towarzystwu Nasz Dom.
UDOSTĘPNIJ