11 grudnia 2018 r. uczniowie naszego Liceum pod opieką Pani Aliny Osińskiej przygotowali Dzień Patrona. Na początku wysłuchaliśmy życiorysu Władysława Stanisława Reymonta oraz obejrzeliśmy prezentację o losach i twórczości tego wybitnego noblisty. Następnie odpowiadaliśmy na pytania dotyczące ciekawostek z życia naszego patrona. Apel podsumowała odegrana przez uczniów scenka z najpopularniejszego dzieła W. S. Reymonta pt.,,Chłopi”.

Natalia Nebeluk

UDOSTĘPNIJ