W roku szkolnym 2016 / 2017 planujemy nabór do klasy I, w której wybór dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym dokonają uczniowie po ukończeniu kl. I (nauka przedmiotów rozszerzonych w kl. II i III).

Od roku szk. 2016/2017 przy LO w Glinojecku rozpocznie działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa). Praktyczną naukę zawodu uczniowie (pracownicy młodociani) odbywać będą u wybranych przez siebie rzemieślników i przedsiębiorców w zawodach zgodnych z aktualną klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie szkoły zawodowej. Teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane będą każdego roku w formie kursów. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących prowadzone będą przy Liceum Ogólnokształcącym w Glinojecku.

UDOSTĘPNIJ