Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 3/2017
z dnia 13.09 2017 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku w roku szk. 2017/2018

  1. dzień 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek – dzień pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy)
  2. dzień 2 maja 2018 r. (środa -dzień pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy)
  3. dzień 4 maja 2018 r. (piątek – egzamin maturalny z j. polskiego) dzień 7 maja 2018 r. (poniedziałek – egzamin maturalny z matematyki)
  4. dzień 8 maja 2018 r. (wtorek – egzamin maturalny z j. angielskiego)
  5. dzień 1 czerwca 2018 r. (piątek – dzień pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy)

 

UDOSTĘPNIJ