Rok 2016 został ustanowiony Rokiem Henryka Sienkiewicza. Decyzję tę uargumentowano w następujący sposób:

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości”.

W tym roku przypada również 170. rocznica urodzin oraz 50. rocznica utworzenia muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, miejscu urodzenia pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla.

W związku z tym, uczniowie klasy I i II naszego liceum w dniu 04.11.2016 r. zaprezentowali program, który składał się z dwóch części:

W części I przeprowadzono konkurs pod hasłem „Czytamy Sienkiewicza”. Po dwie wytypowane z każdej klasy osoby, czytały wcześniej wybrane fragmenty powieści pt. „Krzyżacy”. W jury zasiedli: p. Lech Boniewski, p. Barbara Ciarcińska oraz Natalia Plińska.

Wyniki konkursu:

Miejsce I – Marta Kupniewska

Miejsce II – Kamila Bisialska

Miejsce III – Natalia Nebeluk

Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy 🙂

W części II spotkania, przybliżono postać naszego Noblisty poprzez przygotowaną prezentację, odczytane zostały ciekawe fragmenty listów do najbliższych oraz najistotniejsze informacje z życia i twórczości pisarza.

UDOSTĘPNIJ