Dnia 1 czerwca, tak jak w roku ubiegłym, wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji masowego czytania książek ph. „Jak nie czytam! Jak czytam”, promującej czytelnictwo i biblioteki szkolne.

 

CELE AKCJI

  • zwrócenie uwagi na systematyczny spadek czytelnictwa;
  • promocja czytania książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to powszechne zjawisko wśród ich rówieśników;
  • promocja bibliotek szkolnych oraz podkreślenie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej;
  • podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach oraz ułatwiania uczniom dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury;
  • promowanie czytania dla przyjemności;
  • integracja środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa;
  • pozyskiwanie dobrych sojuszników jako warunku sprawnego przeprowadzenia akcji.

W akcji wzięło udział Miejsko-Gminne Przedszkole oraz uczniowie wszystkich typów szkół z miasta Glinojecka (łącznie grupa liczyła ponad 700 osób).

Spotkanie odbyło się w hali sportowej. Bezpośrednio po wejściu uczestnicy poubierani w odpowiednie kolory koszulek (białe, czerwone, niebieskie i czarne) byli ustawiani w zaplanowany sposób – tworzyli kształt herbu Glinojecka. Osoby w innych strojach zajmowały wyznaczone dla nich miejsca. Każdy czytał to, na co miał ochotę. Czytanie było przeplatane różnymi dodatkowymi atrakcjami. Każda grupa wiekowa przygotowywała swój program, np. były śpiewane piosenki o książce, grupa trzecioklasistów i gimnazjalistów zaprezentowała w ciekawy sposób dwa różne tańce, odgadywano na podstawie mimiki twarzy i wykonywanych gestów tytuły wierszy i ich autorów. Akcja zakończyła się prezentacją multimedialną ph. „Zalety-korzyści wynikające z czytania” przygotowaną przez uczniów liceum ogólnokształcącego.

 

 

 

UDOSTĘPNIJ