Dnia 7 listopada 2017 r. po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja poboru krwi. Tym razem do akcji zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie pod hasłem „Zostań Honorowym Dawcą Krwi” zgłosiło się 21 osób, z których 16 oddało ten cenny dar jakim jest krew. Wśród dawców znaleźli się uczniowie naszego liceum oraz jego absolwenci, nauczyciele i pracownicy szkół oraz mieszkańcy naszego miasta oraz okolicznych miast i wsi. Serdecznie dziękujemy, tym którzy odpowiedzieli na apel. 

Agnieszka Hacia

 

UDOSTĘPNIJ